Author Topic: B-spec sa iPhonea/smartphonea i neta  (Read 3663 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Titov pionir

  • Politicki Etiketiran
  • GTS Full Member
  • Preuvazeni Akademik
  • *
  • Posts: 883
  • PSN-ID: TitovPionir
B-spec sa iPhonea/smartphonea i neta
« on: December 06, 2010, 19:41:52 »
Bilo je rečeno da će se B-spec moći aktivirati preko web stranice, pa čak i sa smartphone uređaja. U kojoj je to fazi i hoće li to uopće na kraju biti moguće?